Aangepaste werkwijze in verband met COVID-19

20 maart 2020

De maatregelen van het kabinet naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom COVID-19 raken ook de werkzaamheden van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. De evaluatie vindt voorlopig doorgang, maar de huidige coronacrisis vraagt om een aangepaste werkwijze. De commissie heeft de geplande werkbezoeken en bijeenkomsten voor de komende periode afgelast. Op dit moment kijkt zij naar alternatieve mogelijkheden om informatie te verzamelen, zodat, binnen de mogelijkheden, de verbinding met het veld gelegd blijft worden. Daarnaast onderzoekt de commissie de mogelijkheden om, voor zover dat mogelijk is, ook de eerste lessen en ervaringen uit de coronacrisis mee te nemen in de evaluatie van de wet.

Via de website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen en eventuele toekomstige activiteiten. De mogelijkheid om input te sturen blijft via Info@evaluatiewvr.nl beschikbaar. Wij wensen de mensen die betrokken zijn bij de respons op of geraakt zijn door de Corona crisis veel sterkte toe.

De evaluatiecommissie