Actueeloverzicht

Annulering rondetafelgesprekken

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's heeft zojuist besloten om de rondetafelbijeenkomsten op 26 en 27 maart in Zwolle, te annuleren....

Eerste rondetafelgesprekken

Op donderdag 5 en vrijdag 6 maart zijn de eerste rondetafelgesprekken in het kader van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s gehouden. De evaluatiecommissie kijkt terug op vier geslaagde rondetafelgesprekken waar stakeholders uit diverse taakvelden bij elkaar zijn gekomen....

Rondetafelgesprekken

In maart 2020 organiseert de evaluatiecommissie Wvr acht rondetafelgesprekken. De rondetafelgesprekken zijn onderdeel van fase 2 van het onderzoeksproces. ...

Werkbezoek veiligheidsregio Groningen

De evaluatiecommissie Wvr is op 10 januari 2020 op werkbezoek geweest bij de veiligheidsregio Groningen. ...

Column brand meester

Commissielid Beatrice de Graaf schreef voor haar maandelijkse column voor het NRC een stuk over de Brand meester....

Voortgang oriënterende gesprekken

De Evaluatiecommissie Wvr is de afgelopen maanden in gesprek gegaan met diverse stakeholders....

Start onderzoeksteam

Start van het onderzoeksteam dat de Evaluatiecommissie Wvr ondersteunt. ...

Officiële bekendmakingen

Instelling van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie...

Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s ingesteld

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. De heer Erwin Muller is benoemd als voorzitter van de commissie....

  • 1
  • 2