Afronding rapport evaluatiecommissie Wvr

9 november 2020

De evaluatiecommissie is druk bezig met het afronden van haar rapport. De commissie verwacht het rapport begin december volgens planning te overhandigen aan de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. Tevens zal het rapport dan gepubliceerd worden op de website van de commissie.