De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s

 

Erwin Muller (voorzitter)

Hoogleraar Veiligheid en Recht Universiteit Leiden en actief in diverse adviescommissies en toezichthoudende functies. Daarnaast decaan van de faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag aan de Universiteit Leiden. Daarvoor werkzaam als vicevoorzitter en lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Algemeen Directeur van het COT Instituut Veiligheids- en Crisismanagement.

Magda Berndsen

Toezichthouder en werkzaam in diverse adviescommissies. Tot 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van diverse gemeenten in Friesland. Daarvoor onder meer lid van de Tweede Kamer en korpschef bij de politie. Begon haar bestuurlijke carrière in de jaren negentig als burgemeester van Obdam en Beverwijk.

Beatrice de Graaf

Hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht. Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Participeert in diverse adviescommissie op het gebied van nationale en internationale veiligheid. Eerder werkzaam aan de Universiteit Leiden en fellow in Cambridge.

Nathalie Kramers

Bestuurder Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen. Daarnaast actief als toezichthouder bij diverse organisaties in zorg en onderwijs. Daarvoor werkzaam in diverse functies bij de politie, waaronder korpschef in Friesland.

Bernt Schneiders

Voormalig burgemeester van Haarlem en ondermeer  voormalig voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en van de Veiligheidsregio Kennemerland. Nu directeur van het VSBfonds en diverse bestuurlijke nevenfuncties waaronder het voorzitterschap van enkele Raden van Toezicht.

​Paul Verlaan

Voormalig brandweercommandant en tot 1 januari 2019 directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarvoor werkzaam als regionaal commandant in de regio Midden- en West-Brabant. Vervulde diverse rollen en functies binnen Brandweer Nederland en voor de gezamenlijke Veiligheidsregio’s.  Eerder onderzoeker aan de Landbouw Universiteit Wageningen en onderzoeksmanager bij TNO.