Staf

 

Stafleden

Annemiek Nelis (secretaris)

Programmadirecteur en secretaris. Daarvoor werkzaam als directeur Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en onderzoeksmanager bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Wout Broekema

Onderzoeker. Universitair docent, Institute of Security and Global Affairs , Universiteit Leiden. Gepromoveerd op een proefschrift over het lerend vermogen van publieke organisaties na crisis.

Roland Bron

Onderzoeker. Daarnaast  hoofd afdeling Voorbereiding op Rampen &  Crisis bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daarvoor onderzoeker bij het COT Instituut Veiligheids- en Crisismanagement.

Martijn Mussche

Onderzoeker. Eigenaar van onderzoeksbureau Unravelling. Daarvoor werkzaam als senior adviseur en onderzoeker bij KplusV Organisatieadvies.

​Mariska Peeters

Onderzoeker. Trainer en adviseur bij Berenschot op het gebied van crisismanagement. Daarvoor werkzaam als onderzoeker bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Sabine van Rossenberg

Projectleider.  Daarvoor werkzaam als Coördinerend Inspecteur bij de Inspectie Justitie en Veiligheid,  de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de GHOR Rotterdam-Rijnmond.

Hans Hazebroek

Onderzoeker. Senior-onderzoeker en projectleider bij het lectoraat Brandweerkunde van het Instituut Fysieke Veiligheid. Daarnaast Hoofdofficier van Dienst bij brandweer Gelderland-Midden.

Danique Wever

Beleidsondersteuner. Integraal Veiligheidskundige en afgestudeerd op het thema Bevolkingszorg.