Evaluatiecommissie betrekt crisisbeheersing COVID-19 bij wetsevaluatie

9 april 2020

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s wordt op dit moment, evenals iedereen, geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Deze crisis raakt niet alleen het leven van veel burgers, maar ook het landschap van de crisisbeheersing.

De commissie gebruikt de komende periode om nadere informatie te verzamelen over de aanpak van COVID-19. Dit met als doel om te illustreren of en hoe de eerder door de evaluatiecommissie geïdentificeerde aandachtspunten en knelpunten in de huidige crisis een rol spelen en op welke wijze deze mogelijk zijn opgelost. De commissie kijkt daarbij specifiek naar de vraag waar de wet behulpzaam is en waar de wet als belemmerend wordt ervaren.

Aanpak
De evaluatiecommissie heeft 30 professionals benaderd om komende periode iedere drie weken kort telefonisch te worden geïnterviewd. Deze professionals werken onder meer bij veiligheidsregio’s; zorgorganisaties, gemeenten, politie, defensie of de rijksoverheid.