Commissie bespreekt eerste denkrichting met diverse gremia

7 juli 2020

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s heeft afgelopen maanden een groot aantal partijen gesproken. Belangrijke vraag hierbij was hoe partijen in de crisisbeheersing aankijken tegen de wetsevaluatie en de vraag wat in de praktijk en in de wet zoal goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Op basis van deze gesprekken, die bestonden uit interviews, rondetafelgesprekken en een groot aantal digitale ontmoetingen, heeft de commissie een eerste denkrichting voor het advies op papier gezet.

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s heeft deze eerste denkrichting afgelopen weken besproken met diverse overleggremia, waaronder het veiligheidsberaad en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Tevens is gesproken met onafhankelijke wetenschappers en een aantal functionele partners. Ook komende periode spreekt de commissie met een aantal partijen over de denkrichting. Het gaat onder meer om de Hoofden GHOR, het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De gesprekken over de eerste denkrichting zijn constructief van aard. Partijen herkennen zich veelal in hetgeen de commissie constateert. Daarnaast ontvangt de commissie veel feedback en suggesties voor nadere uitwerking en het vervolg. In de komende zomerperiode schrijft de evaluatiecommissie aan het concept-rapport.