Publicatie eindrapport

4 december 2020

Erwin Muller heeft vandaag namens de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s het eindrapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. De commissie evalueerde in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid de doeltreffendheid en effecten van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr, 2010).

De commissie concludeert in haar rapport dat vernieuwing van de Wet veiligheidsregio’s noodzakelijk is. De veiligheidsregio’s functioneren goed als het gaat om regionale branden, incidenten en crises. Maar omdat crises ingewikkelder worden en regionale grenzen overschrijden, is meer samenwerking nodig; tussen veiligheidsregio’s, met crisispartners en met het Rijk. De aard en omvang van een crisis moeten leidend zijn voor de organisatie van de crisisbeheersing, en niet de regio waar een crisis plaatsvindt.

Met haar rapport verwacht de commissie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg.

Voor de inhoud van het rapport verwijst de commissie naar de onderstaande links.

De commissie heeft het afgelopen jaar veelvuldig contact met het veld gehad en bedankt alle gesprekpartners voor de openheid en de enthousiaste bijdrage aan het evaluatieonderzoek.