Tijdsplanning evaluatierapport Wet veiligheidsregio’s

22 april 2020

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s krijgt regelmatig de vraag of de oplevering van het evaluatierapport uitgesteld wordt wegens de omvang en impact van COVID-19. Deze vraag heeft de evaluatiecommissie zichzelf ook gesteld.

Het is niet goed te voorzien hoe de komende periode er uit ziet en is het vooralsnog te vroeg om daarover een besluit te nemen. Op dit moment kan het onderzoek met een aangepaste werkwijze in het verwachte tempo en met de gewenste kwaliteit uitgevoerd worden. Maar het is ook de vraag of de inzage en publicatie van het rapport opportuun zijn op het moment dat de crisis nog voortduurt. De evaluatiecommissie houdt daarom vooralsnog de beoogde tijdsplanning aan. In het licht van de ontwikkelingen rondom COVID-19 wordt deze planning regelmatig geëvalueerd en dit besluit eventueel herzien.