Evaluatie Wet veiligheidsregio’s: Terugkijken voor de toekomst

De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s

Actueel

Talkshow ‘Grenzeloos Samenwerken’ terugkijken

Vorige week vrijdag was de talkshow ‘Grenzeloos Samenwerken’ van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s live te volgen. U kunt de talkshow terugkijken via deze link. ...

Plaatjes rapport evaluatie Wvr

De evaluatiecommissie heeft diverse plaatjes gebruikt ter visuele ondersteuning van het rapport. Deze plaatjes stelt de commissie graag beschikbaar (in betere kwaliteit) voor onderwijs of presentaties....

Publicatie eindrapport

Erwin Muller heeft vandaag namens de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s het eindrapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. ...

Afronding rapport evaluatiecommissie Wvr

De evaluatiecommissie is druk bezig met het afronden van haar rapport. De commissie verwacht het rapport begin december volgens planning te overhandigen...

Commissie bespreekt eerste denkrichting met diverse gremia

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s heeft de eerste denkrichting afgelopen weken besproken met diverse overleggremia....

Digitale bezoeken veiligheidsregio’s

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s was voornemens om gedurende de evaluatie alle 25 veiligheidsregio’s te bezoeken....

Tijdsplanning evaluatierapport Wet veiligheidsregio’s

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s krijgt regelmatig de vraag of de oplevering van het evaluatierapport uitgesteld wordt wegens de omvang en impact van COVID-19....

Evaluatiecommissie betrekt crisisbeheersing COVID-19 bij wetsevaluatie

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s wordt op dit moment, evenals iedereen, geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Deze crisis raakt niet alleen het leven van veel burgers, maar ook het landschap van de crisisbeheersing....

Aangepaste werkwijze in verband met COVID-19

De maatregelen van het kabinet naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom COVID-19 raken ook de werkzaamheden van de evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. ...